Informační brožura ke stažení Katalog ke stažení.

Vzorový projekt Inteligentního Domu středního rozsahu - Rodinný Dům Františka. Náhled RD Frantiska

Kobra pro ios, android

Ovládejte technologie v domě přes telefon - aplikace iKobra pro mobilní telefony, tablety a další mobilní zařízení. Více

Kobra CVUT FSKobra spolupracuje s Fakultou stavební ČVUT, při výzkumech inteligentních domů je použit systém Kobra.

Kobra získala ocenění za nejlepší exponát na veletrhu Aquatherm, kde jsme pravidelnými účastníky!

Designové a retro radiátory 
uměvdomě.cz Designové a retro radiátory

Komplexní řešení topení

Díky komplexnímu řešení Kobra systému odpadá pořízení mnoha zařízení a regulátorů, které se běžně dodávají s technologiemi. Kobra má vše již integrováno dle velikosti a složitosti strojovny. Například při dodávce solárních systémů, tepelných čerpadel nebo elektrokotlů odpadá cena za regulace zařízení, neboť veškeré řízení a sledování je prováděno Kobrou. 

Místo několika řídících jednotek Vám stačí pouze jedna na vše - inteligentní řídící jednotka Kobra.

kobra komplexní řešení

Proč řešit celý systém vytápení najednou?

Záměrem je zastřešit - navrhnout a realizovat inteligentní řešení domu s těmito požadavky:

Zdroje
 • využít alternativních zdrojů, konkrétně tepelného čerpadla a solárních kolektorů
 • zajistit řízení provozu těchto zdrojů v kombinaci se zdroji klasickými (plyn, elektřina, TO)

Řízení

 • zajistit plánovanou tepelnou pohodu nezávisle v každé místnosti
 • výrazně snížit náklady na provoz oproti použití klasických zdrojů
 • mít k dispozici informace o stavu, chodu, výkonu a ekonomice provozu technologií, ale také o situaci - např. teplotě, vlhkosti atd. v jednotlivých částech objektu
 • mít možnost jednotlivé parametry provozu nastavit, měnit a plánovat
 • celý systém ovládat pomocí programu s přehlednou, jednoduchou, ale kompletní vizualizací a to nejen přímo v objektu, ale pomocí Internetu z libovolného místa na světě
 • mít k dispozici historická data provozu celého systému pro vyhodnocení kvality řízení, spolehlivosti i ekonomiky provozu.

Ekonomika provozu inteligentní regulace Kobra

Zkušenost hovoří o úspoře 30 % při zavedení řídícího systému Kobra a až 70 % použijeme-li alternativní zdroje a vše plně integrujeme do systému a chod se optimalizuje dle potřeb objektu (Komplexní řešení).

Komplexní řešení má všechny atributy moderního a elegantního řešení energetiky a stejně jako si automobil bez řídícího procesoru dnes neumíme představit, tak také řídící systémy domů nachází ve světě automatizace své místo.

Ještě zajímavější je ekonomika administrativních budov, veřejných staveb, škol, internátů atd. Pracovní režim bývá různý nejen v čase, ale i u různých uživatelů. Pokud můžeme předem naplánovat a nastavit režim např. v kanceláři, v učebně či přednáškovém sále, pak úspory na teple jsou opravdu výrazné. Pokud jsme v roli provozovatele administrativní budovy, pak lze zcela přesně měřit spotřebované teplo u jednotlivých nájemců bez dalších přídavných zařízení, navíc nájemce má možnost sám s teplem hospodařit a vytvářet si tepelnou pohodu na vlastním pracovišti. Snížením nákladů na energii provozovatel lépe obstojí v konkurenci nabízených prostor.

Co znamená Komplexní řešení topení v praxi?

Komplexní řešení od Kobry se skládá z:

 • Dodávka inteligentního systému Kobra
 • Dodávka tepelného čerpadla, kde je záruka dobré efektivity (Jelikož měříme výkony TČ u stávajících zákazníků, můžeme snadno porovnat hodnoty udávané výrobcem s hodnotami z praxe a říct, zda je konkrétní TČ efektivní)
 • Dodávka teplovodních solárních systémů plně řízených Kobrou
 • Dodávka Akumulační nádrže za dobrou cenu včetně záložního elektrokotle integrovaného v aku nádrži pro případ selhání TČ
Všechny zdroje společnými silami akumulují teplo v aku nádrži a z ní se distribuuje dle potřeby na vytápění, na teplou užitkou vodu a například na vytápění bazénové vody. Díky nastaveným preferencím a kaskádě zdrojů je vždy využíván nejlevější zdroj energie a pokud nepokryje celou spotřebu v daném okamžiku, tak se přidá další zdroj.
 

Výhoda komplexního řešení topení pro Vás

Nespornou výhodou je zaštítění dodávky celého vybavení pro výrobu tepla a řízení, kompletní záruka od jednoho dodavatele (občas se stává, že zákazník si myslí, že špatně funguje řízení, ale vždy je problém na straně samostných zdrojů - to vede ke zbytečným nákladům na servisní výjezd našich techniků). 

Další výhodou je, že námi nabízené řešení je ověřeno v praxi již mnohokrát a lze ukazát on-line realize, kde to funguje a jak. Také lze předložít nameřené spotřeby na topení/chlazení a výkony zdrojů.

Podívejte se, jak vypádá komplexní  řešení v praxi!

Psali o nás: Užívání a provozování integrovaných systémů řízení technologie budov v praxi

Přečtěte si o pilotním projektu Kobra: Zkušenosti s provozem inteligentního domu

Inteligentní dům nemusí být drahý! Kobra


Psali o nás: Metodika návrhu řízení a monitorování energetických systémů budov

Kobra umí skvěle řídit Solární kolektory. Měříme výkon v kW u kažné instalace solárních kolektorů.

Projekty rodinných domů se systémem Kobra

www.nasdum.cz

Kobra ovládá nejlepším způsobem Tepelná čerpadla. Pořiďte si komplexní řešení vytápění od jednoho dodavatele. Dodáváme především tyto výrobky: Mitsubishi, IVT, Nibe, HotJet, Stiebel Eltron, Regulus...